Technická olympiáda 2022

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 24. november 2022

Súkromné centrum voľného času Majáčik organizovalo dňa 24.11.2022 okresné kolo Technickej olympiády

Výsledková listina A
Výsledková listina B

2022_23_technicka_olympiada_001 2022_23_technicka_olympiada_002 2022_23_technicka_olympiada_003 2022_23_technicka_olympiada_004 2022_23_technicka_olympiada_005 2022_23_technicka_olympiada_006 2022_23_technicka_olympiada_007 2022_23_technicka_olympiada_008 2022_23_technicka_olympiada_009 2022_23_technicka_olympiada_010 2022_23_technicka_olympiada_011 2022_23_technicka_olympiada_012 2022_23_technicka_olympiada_013 2022_23_technicka_olympiada_014 2022_23_technicka_olympiada_015 2022_23_technicka_olympiada_016 2022_23_technicka_olympiada_017 2022_23_technicka_olympiada_018