Technický krúžok

... všetky krúžky

Vedúci ZÚ: Anna Hudecová, Ivan Krokoš<br> Miesto realizácie: , <br>Čas krúžku: <br>
--- Názov podujatia/aktivity organizovanej krúžkom

No documents found