Veľkonočné dielne

... všetky podujatia
Dátum podujatia: 28. marec 2018

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Na ZŠ J. J. Thurzu dňa 28. marca si žiaci pripomenuli blížiacu sa Veľkú noc maľovaním a zdobením vajíčok. Zdobenie vajíčok bolo a pre niektorých ľudí dodnes je, organickou súčasťou jarného zvykoslovia. Kraslice boli hlboko zakotvené v živote nášho ľudu, pripisovala sa im tajomná a ochranná moc, symbolizovali obnovenie a nepretržitosť života. Už u starovekých národov boli vajíčka súčasťou obradov vítania jari ako symbol slnka, svetla, obnovujúceho sa života v prírode, zdravia a plodnosti.
SCVČ Majačik v spolupráci so ZŠ J.J. Thurzu pripravili pre 150 deti zaujímavé dopoludnie, v rámci ktorého si každý žiačik na 1. stupni vytvoril krásne mramorové vajíčko. Žiaci boli veľmi šikovní a práca im išla od ruky .
Vajíčka deti zdobili mramorovou technikou. Deti si pozreli ukážky maľovania vajíčok, pod vedením p. Mgr. Márii Lešánekovej riaditeľky SCVČ a pustili sa do zdobenia. Z veľkonočných dielní si všetky detičky odniesli krásne mramorové vlastnoručne vytvorené vajíčko pre svoju mamičku.

2017_18_velkonocne_dielne_019 2017_18_velkonocne_dielne_018 2017_18_velkonocne_dielne_017 2017_18_velkonocne_dielne_016 2017_18_velkonocne_dielne_015 2017_18_velkonocne_dielne_014 2017_18_velkonocne_dielne_013 2017_18_velkonocne_dielne_012 2017_18_velkonocne_dielne_011 2017_18_velkonocne_dielne_010 2017_18_velkonocne_dielne_009 2017_18_velkonocne_dielne_008 2017_18_velkonocne_dielne_007 2017_18_velkonocne_dielne_006 2017_18_velkonocne_dielne_005 2017_18_velkonocne_dielne_004 2017_18_velkonocne_dielne_003 2017_18_velkonocne_dielne_001 2017_18_velkonocne_dielne_002