Animované rozprávky

... všetky krúžky

Vedúci ZÚ: Mgr. Adriana Gondová (ex)<br> Miesto realizácie: ZŠ s MŠ Hriňová, notebooková učebňa<br>Čas krúžku: Štvrtok, 13.10-15.10<br>
--- Názov podujatia/aktivity organizovanej krúžkom

No documents found