Internetko

... všetky krúžky

Vedúci ZÚ: Zdenka Výbošťoková (ex)<br> Miesto realizácie: ZŠ J. J. Thurzu, Detva , PC 2 učebňa<br>Čas krúžku: Streda, 13.00-15.00<br>
--- Názov podujatia/aktivity organizovanej krúžkom

No documents found